Skip to main content

Table 1 The complete nucleotide sequence of the 16S rRNA from Lactobacillus paracasei HS-05

From: Complete nucleotide sequence of the 16S rRNA from Lactobacillus paracasei HS-05 isolated from women’s hands

HS-05  
AAGATTCTGTCAACAACGGTATCCATATGAGTTTGATCATGGCTCAGGAAGTCGTAACAAG
GTGTCCATAGAGTTTGATCATGGCTCACGATATCTTAACACGGTGTCTCTATAGTTTGTGCT
TGGCTCACAAAGACTCAACAACGGGTCGGTACATGTTTGAAATATGGGTAAGCTATCGCTT
TTGGATGGACCCACGGCGTATTAGCTAGTTGGTGAGGTAATGGCTCACCAAGGCGATGATAC
GTAGCCGAACTGAGAGGTTGATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACG
GGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGACGCAAGTCTGATGGAGCAACGCCGCGTGA
GTGAAGAAGGCTTTCGGGTCGTAAAACTCTGTTGTTGGAGAAGAATGGTCGGCAGAGTAACT
GTTGTCGGCGTGACGGTATCCAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGG
TAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGCTTTT
TTAAGTCTGATGTGAAAGCCCTCGGCTTAACCGAGGAAGCGCATCGGAAACTGGGAAACTT
GAGTGCAGAAGAGGACAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAAG
AACACCAGTGGCGAAGGCGGCTGTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCATGGGT
AGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGATGAATGCTAGGTGTTGGA
GGGTTTCCGCCCTTCAGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGCATTCCGCCTGGGGAGTACGACCG
CAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAA
TTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCTTTTGATCACCTGAGAGATCAG
GTTTCCCCTTCGGGGGCAAAATGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGA
TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATGACTAGTTGCCAGCATTTAGTTGGGC
ACTCTAGTAAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATG
CCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGATGGTACAACGAGTTGCGAGACCGC
GAGGTCAAGCTAATCTATTAAAGCCAATATCAGTTCAGGAGAGTAGGCTGCAACTCGCCTA
CGTGAAATCGGAATCTCCAGAGAGTGCGAATCAGCATGACGAAGTGATAACAATGTCTCCC
TAGAGTCAGATCACGGCTCAGCAAGTCGTAACAAGGTATCCATAGAGTTTGATCGAGGTCT
CCAGCTAAAGTTCCG